soil mechanics engineer


soil mechanics engineer
gruntų mechanikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tyrinėja gruntus ir nustato galimą jų poveikį statybos darbams ir galimybes panaudoti juos kaip statybines medžiagas. Jis ima grunto paviršinio ir gelminio sluoksnio ėminius analizei, pagal projektus apskaičiuoja ir teikia patarimus, kokio grunto ir kiek jo reikia pamatams kloti. Vadovauja grunto panaudojimo statybose tyrimams, konsultuoja kitus civilinės statybos inžinierius žemės paviršiaus nuolydžių, žemės pylimų ir atraminių sienų sudarymo ar kitokiais grunto panaudojimo klausimais. Parengia keliams tiesti, krantinėms, dokams, užtvankoms ir kitokioms didelių statinių konstrukcijoms įrengti skirtų mišriųjų gruntų specifikacijas. atitikmenys: angl. soil engineer; soil mechanics engineer pranc. ingénieur en mécanique des sols, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • Soil mechanics — is a discipline that applies principles of engineering mechanics, e.g. kinematics, dynamics, fluid mechanics, and mechanics of material, to predict the mechanical behavior of soils. Together with Rock mechanics, it is the basis for solving many… …   Wikipedia

  • soil mechanics — the branch of civil engineering that deals with the mechanical behavior of soil and similar materials when they are compressed or sheared or when liquids flow through them. * * * Study of soils and their utilization, especially in planning… …   Universalium

  • Critical state soil mechanics — Normally consolidated soil goes to critical state along the stress path on Roscoe surface Critical State Soil Mechanics is the area of Soil Mechanics that encompasses the conceptual models that represent the mechanical behavior of saturated… …   Wikipedia

  • soil engineer — gruntų mechanikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tyrinėja gruntus ir nustato galimą jų poveikį statybos darbams ir galimybes panaudoti juos kaip statybines medžiagas. Jis ima grunto paviršinio ir gelminio… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Soil classification — deals with the systematic categorization of soils based on distinguishing characteristics as well as criteria that dictate choices in use. Overview Soil classification is a dynamic subject, from the structure of the system itself, to the… …   Wikipedia

  • mechanics — /meuh kan iks/, n. 1. (used with a sing. v.) the branch of physics that deals with the action of forces on bodies and with motion, comprised of kinetics, statics, and kinematics. 2. (used with a sing. v.) the theoretical and practical application …   Universalium

  • Soil — For other uses, see Soil (disambiguation). A represents soil; B represents laterite, a regolith; C represents saprolite, a less weathered regolith; the bottommost layer represents bedrock …   Wikipedia

  • solids, mechanics of — ▪ physics Introduction       science concerned with the stressing (stress), deformation (deformation and flow), and failure of solid materials and structures.       What, then, is a solid? Any material, fluid or solid, can support normal forces.… …   Universalium

  • Stress (mechanics) — Continuum mechanics …   Wikipedia

  • Fluid mechanics — Continuum mechanics …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.